La rendibilitat de l’habitatge supera els bons de l’Estat

Habitatge versus bons de l’Estat

La rendibilitat bruta de la compra d’un habitatge per posar-lo al mercat del lloguer s’ha mantingut estable durant el 2019, en mantenir-se al 7,4%. Tot i així, segons l’estudi realitzat per idealista, la rendibilitat obtinguda multiplica per més de 10, en el pitjor dels casos, les taxes que ofereixen els bons de l’Estat a 10 anys.

https://shre.ink/HgdQ: La rendibilitat de l’habitatge supera els bons de l’Estat